Yleistä

Victor Finland Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä. Tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Kukin asiakas on tietosuoja-asetuksessa määritetty rekisteröity.

Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Victor Finland Oy:n palveluita.

Tietoja emme luovuta eteenpäin.

Käytämme tietoja:

• Palvelun ja tuotteiden toimittamiseen
• Tarjouksien kohdentamiseen
• Palautteen kysymiseen
• Helpottaaksemme tilausten käsittelyä

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:
Victor Finland Oy (0894950-1)
Havisevantie 30
36120 Suinula

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää: victor@victor.fi

Mitä tietoja keräämme asiakkaasta?
o Tunnistamistiedot, kuten nimi
o Henkilötunnus asiakkaan tunnistamiseksi luottosopimusta tehtäessä
o Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
o Maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot
o Ostohistoria

Tiedot saamme yleensä käyttäjältä itseltään, mutta myös luottopalvelujen tarjoajalta.

Tietojen tallentamispaikkana toimii ns. asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käyttö

Henkilötietoja käytetään
• Asiakkuuden ylläpitämiseen
• Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
• Tilastollisiin tarkoituksiin
• Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
• Väärinkäytösten estämiseen
• Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

Tietojen säilytys ja suojaus

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Victor Finland Oy säilyttää asiakastietoja Suomessa. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Henkilötietojen käsittely

Asiakastietoihin on pääsy vain Victor Finland Oy:n omilla työntekijöillä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakastietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle. Asiakastietojärjestelmien teknistä ylläpitoa voidaan tehdä henkilötietolain edellytykset huomioiden etäyhteyksien avulla myös EU:n ulkopuolelta. Rekisterin tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, jos se on henkilötietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Siirrossa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa henkilötietolainsäädäntöä.

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi. Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaana sinulla on oikeus:

• Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
• Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
• Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Jos jossakin tapauksessa emme pysty joltain osin toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi luotonantotiedot) tai oikeus, ilmoitamme sinulle asiasta. Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

Kuinka saan järjestelmään itsestäni tallennetut tiedot?

Voit pyytää järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme: victor@victor.fi

Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön?

Voit itse päättää ottaa tai olla ottamatta vastaan erilaisia markkinointiviestejä. Vaihtoehdot löydät asiakastililtäsi kirjautumisen jälkeen. Asiakas voi myös koska tahansa lopettaa asiakastilinsä ja pyytää Victor Finland Oy:tä poistamaan omat tietonsa, mikä lainsäädännöllisesti on mahdollista, ottamalla yhteyttä victor@victor.fi

Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Tietosi välittyvät luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle. Muuten emme käytä tietoja netissä tapahtuvaan markkinointiin toistaiseksi. Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä, informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa? Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

tech
Victor Finland Oy
Havisevantie 30
FI-36120, Suinula
FINLAND
puh. 050-1337 Ilkka (lyhyt numero). Flipperikyselyt 050-1337
puh. Lomalla heinäkuu 045-2644265 Sonja
victor@victor.fi
Y-tunnus: 0894950-1
Paytrail